Záró sajtóközlemény

2014. március 14.

2013. december 31-én lezárult a Gondoskodás Alapítvány által elnyert, NYDOP-1.1.1/A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása tárgyú felhívásból finanszírozott „Klaszterszerveződés a Borostyánkőút mentén” pályázat. A forrásból létrehozott Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter működésének 2 év során a helyi vállalkozások tartós együttműködésének megteremtését, a térség gazdasági fejlődését, a helyi lakosság számára munkahelyteremtést, illetve a képzett fiatalok helyben maradásának elősegítését igyekezett elérni.

A klaszter az alábbi tevékenységeket valósította meg a pályázati forrásból:

 • Kapcsolattartás, új tagok felkutatása
 • Tanácsadás, információnyújtás, Benchmarking klub kialakítása, működtetése
 • Üzletember találkozók szervezése, részvétel üzletember találkozókon
 • Előadások szervezése, előadásokon, konferenciákon való részvétel
 • Kiállítások szervezése, kiállításokon való részvétel:
  • a zalalövői és környékbeli vállalkozók számára vállalkozói kiállítás szervezése,
  • a klaszter munkaszervezetének és egy klasztertagnak (Őri Tours Kft.) részvétele a Gornja radgona-i 51. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron
 • Szakmai tanulmányút szervezése megújuló energiák témakörben
 • Adatbázisok létrehozása
 • Klaszter stratégia és marketingstratégia elkészítése
 • Kiadványkészítés, klaszter honlap készítés és működtetés (www.borostyanklaszter.hu)

A pályázat lezárulásának ellenére a Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter folytatja működését továbbá kitűzött céljainak megvalósítását.

Sajtóközlemény letöltése

http://www.borostyanklaszter.hu/hirek/zaro-sajtokozlemeny